— Snabb och effektiv bedömning av idrottsskador och andra smärttillstånd -

Undersökningarna utförs av Anneke de Vries, Leg. fysioterapeut med Specialist kompetens inom Ortopedi samt  Muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik.  Ultraljudsscanning har en given plats som komplement till den kliniska undersökningen, det vi känner oss fram till med händer och fingrar kan bekräftas med ultraljudscanning. Anneke de Vries ser exakt var det finns benpålagringar, inflammationer, förtjockade senor eller kärlinväxt och trånga förhållanden i leder.

Baserat på fynden vid ultraljudsscanning kan vi på FysioHalmstad optimera vår behandling. Patienten får en förklaring till smärtan och vi kan se var det är mest effektivt att sätta in behandling i kombination med träning. OBS Vi gör bara bedömningar på det som är relevant inom område som vi är utbildade till och har behörighet på att tolka. Vi går löpande utbildningar för att utöka vad man kan tolka med ultraljudsdiagnostik.

Anneke de Vries                                                                              Meniskskada.

_F7Q9234

                   

Med ultraljudsdiagnostik kan man ofta bedöma:

 • Senskador, t.ex akilleshäl, knäskålsenan
 • Slemsäcksförändringar, t.ex Bakers cysta
 • Muskelbristningar och blödningar, t.ex tennis leg (gubbvad)
 • Nervstrukturer som är svullna av inflammation, Mortons neuros i foten
 • Ledkapslar och ledband i yttre del av leder, t.ex för bedömning stukning fotleden
 • Broskskador och artros i vissa leder, t.ex knäleden, stortå

Man kan ofta se om det finns:

 • Svullnader och inflammation
 • Kalkinlagringar
 • Bristningar
 • Ärrbildningar och tjocklek på senor
 • Kärlinväxt i senor (tendinos = överkänslig sena)
 • Vissa typer av frakturer

Metoden är i högsta grad vetenskapligt förankrad och har visat sig mer effektiv eller likvärdig i jämförelse med magnetresonansundersökning (magnetkamera, MR) i många avseenden. Ultraljudsscanning är inte en generell felsökningsmetod men ett utmärkt komplement till en klinisk undersökning för att öka den diagnostiska precisionen, utforska ett kliniskt fynd eller för uppföljning av tidigare behandling. Tekniken är ofarlig och det finns idag inga kända risker med strålning eller magnetism som det finns vid andra radiologiska metoder.

 

BOKA TID FÖR UNDERSÖKNING.