Servers skada.

Med Severs skada menas hälsmärtor hos yngre personer och drabbar vanligen ungdomar i åldern 8–15 år. Vanligast bland dem som är aktiva inom löpning och fotboll. Smärtan känns vid varje häl isättning och ökar med högre aktivitetsnivå. Om inte förr så försvinner problemet med hälbenssmärta när hälbenets tillväxtzon växer samman med resten av hälbenet, alltså när längdtillväxten avstannar – man har “växt färdigt”.

Genom åren har många teorier framförts både kring orsaken till smärtan och kring vilken behandling som är bäst. Inflammation i hälbenets tillväxtzon är en spridd förklaring, men också ökat drag i hälsenan och felställning i fot och underben har framförts som möjliga förklaringar. Därigenom har även olika behandlingsmetoder används mer eller mindre smärtlindrande.

Att fastställa diagnosen är relativt enkelt då det finns 3 olika tester med hög säkerställt specificitet. Däremot är det inte särskilt meningsfullt att använda sig av vanlig röntgen för att säkerställa diagnosen Severs skada.

Severs skada

Vanligtvis har ungdomar med denna typ av skada ökad ödem (vätskeansamling, svullnad) i hälbenet. Denna svullnad kan mycket väl vara en ren belastningsutlöst skada på hälbenet hos växande ungdomar som idrottar. Minskar svullnaden, minskar smärtan.

Behandling och undersökning hos oss med goda resultat kan vara allt ifrån löpanalys, skoråd, styrke- och balansövningar, avlastande skoinlägg för hälbenet, styv hälkopp som formas direkt på hälen.  Vid okomplicerade fall och liten svullnad kan hälkoppen ge snabb symtomlindring och en högre fysisk aktivitetsnivå kan bibehållas utan större besvär.

Kom ihåg dock att besvären försvinner alltid när hälbenets tillväxt avstannar, runt 15-16 års ålder. Med en behandling hos oss i kombination med eller utan hälkopp försvinner besvären mycket snabbare än så.

 

Jag är Leg. fysioterapeut, Specialist inom Ortopedi, framförallt knä och fot samt idrottsmedicin.

Lämna kommentar