Orsak.

Ledbandsskada på utsidan av fotleden är den vanligaste idrottsskadan. Den står för ungefär 25% av alla idrottsskador och förekommer inom alla motions- och idrottsaktiviteter. De flesta ledbandsskador i fotleden uppstår när fotleden och fotsulan vrids inåt och samtidigt är böjd neråt. Vid akut skada uppstår snabbt en kraftig svullnad. Den skadade får ont och har svårt att stödja på foten. De vanligaste följderna av en ledbandsskada i fotleden är ostadighetskänsla – funktionell instabilitet – vilket innebär en återkommande stukningstendens.fotdistorsion

Symtom

Kliniska symtom på ledbandsskada i fotleden är mycket karaktäristiska. Som nämnts får den skadade ont och skadestället svullnar snabbt på grund av blödning i den skadade vävnaden. Rörelseinskränkningen är besvärande och det gör ont vid gång. Ibland är smärtan så kraftig att det inte går att belasta foten alls. Om ett tryckförband läggs runt den skadade fotleden inom några minuter efter skadan kan man minska blödningen vilket kan förkorta rehabiliteringstiden avsevärt. Observera att tryckförbandet inte ska sitta på längre än 30 minuter.fotdistorsion pat

Prognos

Efter rätt genomförd behandling hos oss på FysioHalmstad förväntas 80-90 % av samtliga idrottsutövare med akut ledbandsskada i fotleden återhämta sig fullt. Vissa av våra patienter har kvar en instabilitet och/eller smärta. Den totala tiden innan ledbandet kan anses vara helt läkt är 3-12 månader eller mer. Motions- och idrottsaktivitet kan dock börjas långt innan skadan är helt läkt, eftersom risken för förslitning eller andra allvarliga kvarvarande resttillstånd är liten.

image7

 

 

 

 

Stabiliserande ortoserCPO-2706

 

eller en stabiliserande skoinlägg från Fotaktiv för vanliga skor som idrottsskor kan hjälpa till med en snabbare återgång till arbetet eller fritidsaktiviteter.

                               BOKA TID TILL UNDERSÖKNING.