Knäsmärta

Det är vanligt att man har ont i knäna… Om smärtan inte uppstått efter någon olycka kan man misstänka att det är en belastningsrelaterad smärta man har i knät. Detta kommer antagligen ifrån en upprepad felaktig belastning eller av det enkla faktum att man helt enkelt har lagt alldeles för mycket belastning på leden.  Här nedanför kommer jag att lista några inte helt ovanliga smärttillstånd i knäleden:

PFSS – patellofemoralt smärtsyndrom = Främre knäsmärta

Detta är vanligt och allra vanligast är det hos tjejer och yngre personer. Detta är en smärta som ligger runt knäskålen och framför allt in under den. PFSS uppstår ibland vid en plötslig eller snabb stegring av träning och idrottaren är alltså inte riktigt redo för den belastning som den utsätts för. Det finns fler orsaker som man tror ökar risken för PFSS, en av dessa är för stor Q-vinkel (vinkeln mellan lårben och skenbenet), en annan orsak kan vara att man helt enkelt är för svag alternativt att man har obalans mellan framsidans muskulatur och baksidans. Smärtan runt knäskålen ökar ofta vid belastning, det gör vanligen ont när man går i trappor (framför allt nedför!), det gör ont att sitta länge med böjt knä och det smärtar när man gå ner i huksittande. Röntgen visar oftast ingenting.

Hopparknä

Detta är vanligast inom löpnings- och hoppidrotter. Smärtan ligger i detta fall i knäskålssenan, dvs precis under knäskålen fram på benet. Symtomen för hopparknä är framför allt smärta i samband med ansträngning. Smärtan ökar ofta i tung excentrisk (bromsande) träning. Man kan vara helt besvärsfri i vila, men det är vanligt att man har stelhet när man värmer upp och att det kanske känns lite bättre när man kommit igång och är lite varm i knät. Styrkan i låret minskar ofta efterhand och man är ofta trycköm över senan.

Löparknä

Löparknä är vanligt hos långdistanslöpare och hos orienterare. Det är den nedersta delen av den långa senan på utsidan av låret (tractus iliotibialis) som ömmar och det kan även irritera i omkringliggande strukturer. Smärtan vid löparknä ligger på utsidan av knät. Orsaken till löparknä kan finnas i olika faktorer som till exempel bäckenets ställning och hur foten belastas. Ofta är man besvärsfri i vila och det går ofta bra att cykla, men det gör ont vid löpning framför allt på hårt underlag.

Behandling knäsmärta

Sammanfattningsvis kan sägas att vid samtliga diagnoser som jag beskrivit ovan så gäller det att rota i varför man har fått ont. Välriktade rehabprogram tar hänsyn till orsaken till smärtan – inte bara behandling av symtomet. På Fysio Halmstad gör vi en undersökning av helheten för att kunna behandla dina knäbesvär på bästa sätt. Prognosen är god för alla diagnoser ovan, men belastningsmönster måste ofta ändras för att det inte ska bli långdragna problem. Kortisoninjektion är inte att rekommendera då detta kan öka risken för försvagning av senan och i värsta fall att senan går sönder, rupturerar.

Sök för dina knäbesvär!

Jag är Leg. fysioterapeut, Specialist inom Ortopedi, framförallt knä och fot samt idrottsmedicin.

Lämna kommentar