Orsak

Främre korsbandsskada är den vanligaste korsbandsskadan och den är mycket vanligare bland kvinnor än män. I många fall är skadan förknippad med samtidig skada på menisker, ledkapsel och sidoledband.

hopp ACL

Skador på främre korsbandet utgör ca 90 % av alla korsbandsskador. Skadan förekommer oftast i idrotter där skor med bra fäste i underlaget används och benet roteras på låst fot, till exempel handboll, fotboll, basket och alpinsport. Korsbandet kan vara delvis eller helt av.

Symtom

En akut skada märker du direkt när den uppstår. Smärta uppstår omedelbart och inom kort sväller knät upp. Smärtan är oftast så stark att det är omöjligt att röra eller belasta knät.

Första hjälpen på skadeplatsen

I akutfasen är det viktigt att du följer den så kallade RICE-principen:

  • R – Rest. Avbryt den aktivitet du håller på med och lägg dig på rygg om det går.
  • I – Ice. Lägg is på knät. Detta kyler ned området och begränsar skadan. Akta så att du inte förfryser området. Lägg inte is direkt mot huden.
  • C – Compression. Lägg på tryckförband runt knät.
  • E – Elevation. Håll knät högt om möjligt.

Hos vissa kan en främre korsbandsskada orsaka en kronisk ostadighet. Som regel beror detta på en tidigare korsbandsskada som inte behandlats eller läkts. Detta upplevs som att knät ofta “ger efter”. Smärtan är vanligtvis inte så stark vid denna typ av skada.

ACL test

 

 

 

 

 

 

 

 

Du bör ha kontakt med oss på FysioHalmstad efter din korsbandsskada. Tillsammans gör vi upp ett träningsprogram för att bygga upp muskulaturen kring knäet. I takt med att du bygger upp muskulaturen kommer knäbesvären att minska och du kan därmed också successivt återgå i mer knäbelastande fritidsaktiviteter och idrott. Mer än hälften av våra patienter som ådrar sig en främre korsbandsskada får en fullgod knäfunktion utan operation. Aktiviteter som skidåkning, löpning, simning, skridskor brukar fungera utmärkt, trots skadat främre korsband.

_F7Q9268_F7Q9333

 

 

Hos vissa av våra patienter räcker tyvärr inte behandlingen hos oss. Trots aktiv och noga belastnings ökande träning upplevs knäet som instabilt och ”opålitligt”. I dessa fall kan man överväga en korsbandsoperation. Vid en sådan operation tas det trasiga korsbandet bort och ersätts med ett nytt. Det nya korsbandet tillverkas av en sena från knäets baksida eller från en bit av knäskåls senan.

Prognos

Efter 6-12 månaders rehabilitering har de flesta patienter återgått i önskad idrott/sysselsättning och knäet brukar upplevas stabilt igen. Sjukskrivningstiden varierar från 2 veckor till 4 månader, beroende på sysselsättning

 

BOKA TID FÖR UNDERSÖKNING.