SYMTOM

Symtomen vid  besvär från hälsenan är ömhet och värk efter eller under träning. Senan är också ofta svullen och känslig för tryck och det är inte ovanligt att man känner sig stel på morgonen eller efter en längre stunds stillasittande. Ibland kan även en ”knastrande” känsla i senan finnas. akillestendinos

Vid långvarig överbelastning kan en akillessenan skadas, s.k. tendinos. Det hugger då till i senan och en smärta dyker upp som inte riktigt släpper. Springa kommer inte att fungera, och att gå kan vara besvärligt. Vid en inflammerad hinna runt akillessenan, dyker smärtan oftast upp mer smygande. I början av aktiviteter är smärtan tydlig, ofta kan den också hålla i sig efter att du varit aktiv, samt kännas av kvällstid. I vissa mer uttalade fall kan det också börja knarra i senan.  akilles

 

 

 

 

 

Symtomen på dessa två besvär är alltså klart skiftande, även om det i princip är på samma område skadorna känns och sitter.
Således skiljer sig också behandlingen av de två åt.

 

ORSAK

I hälsenan och dess omgivande vävnad kan en överbelastning eller bristning uppstå till följd av en upprepad eller för hård belastning. Hälseneinflammation drabbar både idrottare på motions- och elitnivå. Vanligt är att löpning och hopp ingår i träningen. Orsakerna kan vara flera. Ett löp- eller gångsteg med pronation eller supination kan vara en bidragande orsak till problem med hälseneinflammation. Tryck från illasittande sko eller upprepade småskador mot senan är också riskfaktorer. Självklart bör du också fundera över om någon förändring i träningen eller i din vardag kan ha bidragit till att smärtan uppstått.

 

BEHANDLING

Vid en delvis skada på hälsenan rekommenderas aktiv vila, gärna med lämpligt behandling och rehabiliteringsprogram hos oss på FysioHalmstad. Vid en inflammation i hinnan är det okej att träna, så länge smärtan tillåter.

  • I det akuta skedet är vila, avlastning och cirkulationsträning den viktigaste behandlingen.
  • Excentrisk träning av vadmuskulaturen.
  • Undersök om du har rätt sko för ditt löp- och gångsteg och eventuell korrigering av pronation/supination.
  • Individuellt anpassade inlägg från Fotaktiv för att neutralisera ditt steg om så behövs. Detta medför att hälsenan får arbeta mer lodrätt och med mindre belastning.
  • Kilklack för att höja upp hälbenet och därmed korta av vadmuskulaturens arbetsområde.
  • En annan möjlighet är att ge skleroserande injektioner just invid senan. 2-3 sprutor ges med 6-8 veckors mellanrum vilket blockerar de smärtframkallande nerverna och ger då möjlighet till återuppbyggnad av senan. Senan måste vila 2 veckor efter injektion, därefter återgång i motion.

 

FÖREBYGGANDE

Minska risken genom att använda rätt sko utifrån ditt steg och din träningsnivå. Fråga gärna oss för skoråd och tips innan du köper skor. Var noga med uppvärmning och töjningar samt var försiktig med hur snabbt du ökar din träningsdos.

Boka tid för undersökning